T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : a) Dz.K.K.’lığının 23/09/2009 tarihli ve 259-09 sayı ile 12/11/2009 tarihli ve 38976-09 sayılı yazısı,
             b) 29/09/2009 tarihli ve 33333 sayılı yazımız.

         Bilindiği üzere, deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin Aden Körfezi ve mücavir bölgelerden geçişlerine yönelik destek faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından devam edilmektedir.

         Bu çerçevede;
         1- Bölgede seyir yapacak gemiler tarafından alınması gereken koruyucu tedbirler,
         2- Geçiş bilgilerinin koordine edilmesi gereken makamlar ve iletişim bilgileri,
         3- Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında uyarıları ihtiva eden ve takip edilmesi gereken web siteleri,
         4- Aden Körfezi’nde alınan güvenlik tedbirleri sonucu saldırı olması muhtemel riskli bölgelerin Kızıl Deniz, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu’na mücavir bölgeleri de içerecek şekilde sahilden 800–1000 deniz mili kadar açıktaki deniz sahalarına kadar genişlediği,  
ilgi (a) bildirilmiş olup ilgi (b) yazımız ile ilgili kurum/kuruluşlara, Müsteşarlığımız internet sayfasında ise Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi, duyurular kısmında (17) ve (22) sayılı duyurularımız ile umuma yayımlanmıştır.

           Diğer taraftan, Somali Havzası’nda artış gösteren ve çok geniş bir alana yayılan (Mombasa limanı yaklaşma suları dahil) deniz haydutluğu faaliyetleri nedeniyle;
         1- Ticaret gemilerinin bölgeye yönelik intikal planlamalarının 0600 D boylamı doğusundan Seyşeller (100 G enlemi) güneyinden, Kenya, Somali ve Tanzanya sahillerinden en az 600 mil mesafeden olacak şekilde yapılması,
         2- Koruyucu tedbirlerin sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmayarak tüm mücavir denizlerde titizlikle uygulanması,
         3- Bölgedeki Türk fırkateyni ile muhabere irtibatının idame ettirilmesi,
         4- Deniz haydutluğu faaliyetlerine yönelik uyarıların yayınlandığı milli ve uluslararası internet web sitelerinin takip edilmesi,
         5- Koruyucu tedbirleri alamayan ve yüksek riskli bölgelere intikal edecek gemilerin işletmeci firmalarının bölgeye yönelik seyir planlamalarını/faaliyetlerini gözden geçirmesi,
gemi emniyetinin sağlanması açısından gerekli görülmektedir.

         Bu itibarla, Denizcilik Müsteşarlığı web sayfasında “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”nde yer alan “Gemi Geçiş Bildirimi” formu doldurulması gereken, gemi geçiş koordinatları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  
        veya
        600 Doğu boylamı ila 100 Güney enlemi arasında kalan Hint Okyanusu suları”

Anılan bölgeden geçiş yapacak Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin emniyetinin sağlanması açısından; “Gemi Geçiş Bildirim” formunun eksiksiz ve zamanında doldurulması ile yukarıda belirtilen gerekliliklere azami dikkat gösterilmesi için gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların ve denizcilik şirketlerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.