T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Somali Açıklan/Aden Körfezi'nde Korsanlık Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

İlgi :Dnz.K.K.’lığının 23.01.2009 tarih ve HRK:3700-9876-09/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(11145) sayılı yazısı.

     İlgi yazıda; Aden Körfezi'nin büyüklüğü, Somali'nin doğusundaki açık deniz alanı ve ticari trafiğin yoğunluğu nedeniyle halen icra edilmekte olan askeri faaliyetlerle tüm gemilerin emniyetinin garanti edilemediği belirtilmektedir.  

     Bu nedenle, Aden Körfezi'nde bulunacak gemilerden talep edilen hususlar ile gemi kaptanları, acenteleri ve sahipleri tarafından bilinmesi gereken hususlar ilgi yazıda belirtildiği şekilde aşağıda yer almaktadır:  

     • Gemi kaptanlarının Aden Körfezi'ne girmeden asgari 96 saat öncesinden, geçişleri ile ilgili bilgileri Ek-A'da sunulan formu kullanarak İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'na (United Kingdom Maritime Trade Organization-UKMTO) (Tel: +971-50-552-3215 veya +971-50-552-6007) bildirmelerinin istendiği,  

     • AB'nin, LLOYDS ile işbirliği içerisinde bir web sayfası (www.mschoa.org) hazırladığı, bahsekonu web sayfasından en son uyarı/alarmlar hakkında bilgi sahibi olunabildiği ve Aden Körfezi gibi riskli bölgelere giren gemilerin, geçişleri ile ilgili bilgileri web sayfası aracılığıyla bölgede koruma görevi yapan Deniz Kuvvetleri unsurlarına ulaştırabildiği, bahsekonu web sayfasından bilgi alabilmek ve bilgi girebilmek için üye olunması gerektiği, web sayfasına sadece gemi sahipleri ve acenteler üye olabildiğinden web sayfasının içeriği hakkında detaylı bilgi edinilemediği,  

     • Aden Körfezi'nde seyreden gemi kaptanlarının her türlü savunma tedbirlerini almalarının tavsiye edildiği,  

     • Aden Körfezi'nde bulunan gemi kaptanlarının UKMTO ve ABD Deniz İrtibat Ofisi (Maritime Liaison Office-MARLO) ile mümkün olduğu kadar irtibatta kalmalarının istendiği,  

     • Daha fazla bilgi için MARLO (Tel: +973-1785-3929, e-mail: marlo.bahrain@me.navy.mil) veya UKMTO (Tel: +971-50-552-3215, e-mail: ukmto@eim.ae.ae) ile irtibata geçilebilindiği,  

     • Birleşik Deniz Kuvveti'ne (Combined Maritime Force-CMF) ait bir görev kuvvetinin (CTF 151) krokisi Ek-B'de sunulan güvenlik koridorunda geçiş yapan gemilere koruma sağladığı, gemilerin birbirleriyle çatışma riskini azaltmak ve askeri gemilerin koruma görevlerini daha iyi yapabilmelerini sağlamak maksadıyla, bahse konu güvenlik koridorunun koordinatları değiştirilerek doğu ve batı rotalarında seyreden gemiler için aralarında 2'şer deniz mili mesafe bulunan 5'er deniz mili genişliğinde iki ayrı koridorun tesis edileceği, krokileri ve koordinatları Ek-C'de sunulan yeni koridorların 01 Şubat 2009 tarihinde 0001Z saatinde yürürlüğe gireceği, bu saatten önce eski koridora giren gemilerin geçişlerini eski koridorda tamamlamalarının istendiği belirtilmektedir.  

     Yukarıda bahse geçen hususların, gemi kaptanlarına, Türk donatanları ve acenteleri ile Aden Körfezinde seyir yapan Türk ticaret filosuna duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.  

     EKLER: (3 sf.)  

     GECİS BİLDİRİM FORMU  

     1.Vessel Name and Type  

     2.Number of Crew and Passengers (Nationalities)  

     3.Flag State  

     41.Name and Nationality of Master  

     5.Company Name and Nationality of Owner  

     6.Port of Origin and Next Port of Call  

     7.Estimated Time of Arrival (ETA) to UKMTO Transit Corridor  

     8.Contact Information (E-mail, Phone Number.etc)