T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 21/04/2010 tarihli ve 3700-107-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(57932) sayılı yazısı.

         İlgi yazıyla bildirilen; Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu faaliyetleri kapsamında görev icra eden TCG GELİBOLU (F-493) firkateyni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hareket Merkezine ait irtibat bilgileri aşağıda sunulmuştur.  

         a) TCG GELİBOLU (F-493) :  

                INMARSAT Telefon : 00 870 764 864 568
                X-Band Uydu Sistemi Telefon : 00 90 564 885 3352
                Belgegeçer : 00 870 600 946 143   

          b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi:

                Telefon : 0 312 403 22 22 – 0 312 403 30 93
                Belgegeçer : 0 312 417 30 65 E-posta : dkhm@dzkk.tsk.tr   

         Diğer taraftan, TCG GEMLİK (F-492) firkateyni Aden Körfezinde icra ettiği görevi tamamlamış olup Türkiye’ye intikal etmektedir. 

         Bu itibarla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.