T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : a) 29/09/2009 tarihli ve 33333 sayılı yazımız,
             b) Dz.K.K.’lığının 23/03/2010 tarihli ve 3700-74-10/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş sayılı yazısı.

         Bilindiği üzere, deniz haydutluğu ile mücadele apsamında, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin Aden Körfezi ve mücavir bölgelerden geçişlerine yönelik destek faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından devam edilmektedir.
         Bu çerçevede;
         1- Bölgede seyir yapacak gemiler tarafından alınması gereken koruyucu tedbirler,
         2- Geçiş bilgilerinin koordine edilmesi gereken makamlar ve iletişim bilgileri,
         3- Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında uyarıları ihtiva eden ve takip edilmesi gereken web siteleri,
         4- Aden Körfezi’nde alınan güvenlik tedbirleri sonucu saldırı olması muhtemel riskli bölgelerin Kızıl Deniz, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu’na mücavir bölgeleri de içerecek şekilde sahilden 800–1000 deniz mili kadar açıktaki deniz sahalarına kadar genişlediği,   

           Bu sefer ilgi (b) yazıda;
         1- Yapılan tüm ikazlara ve yakın koordinasyon faaliyetlerine rağmen, 23 Mart 2010 günü sabah saatlerinde, Kayra Denizcilik Şirketi tarafından işletilen Malta bayraklı “M/V FRIGIA” (IMO:7507485, MMSI:248446000) isimli ticaret gemisinin Hindistan sahillerine 540 mil mesafede bulunduğu sırada deniz haydutlarınca kaçırıldığı, deniz haydutları tarafından el konulan ve 19’u Türk toplam 21 mürettebatı bulunan geminin Somali’nin doğu kıyısındaki demir yerine intikal ettirilmekte olduğu ve faaliyetlerinin takip edildiği,
         2- “M/V FRIGIA” isimli gemiye yapılan deniz haydutluğu olayının meydana geldiği mevki dikkate alındığında, daha önce duyurulduğu şekilde ticaret gemilerimiz tarafından alınması gereken güvenlik önlemlerinin, Aden Körfezi dışındaki çevre bölgelerde ve açık denizlerde de titizlikle idame edilmesi gerektiği,
         3- Bununla birlikte, Moldova bayraklı, içerisinde 13’ü Türk toplam 15 mürettebatı bulunan ve Bilgili Denizcilik İşletmesine bağlı “GÜLER B” (IMO:7906136, MMSI:214180308) isimli geminin, Aden Körfezinde doğu istikametine geçiş yapmak üzere halihazırda Kızıl deniz güneyinde bulunduğu ve 24 Mart 2010 tarihinde IRTC koridoruna giriş yapmayı planladığı TCG GELİBOLU firkateynine 23 Mart 2010 günü saat 07:30B’de telefonla bildirildiği,
         4- TCG GELİBOLU tarafından 6 m. friborda sahip olan bahse konu geminin, askeri gemi konvoylarına dahil olması için gerekli girişimlerin yapıldığı ancak, geminin sahip olduğu teknik kısıtlamalar (9 kts. sürat) nedeniyle konvoylara dahil olmasının mümkün olmadığı,
         5- Yoğun şekilde devam eden deniz haydutluğu tehdidi ve faaliyetleri de göz önüne alınarak, operatör firma ve/veya gemi kaptanı tarafından halihazır intikal sürati/fribord yüksekliğinin ticari gemi geçişlerinden sorumlu makamlara (UKMTO, MSC-HOA) bildirilerek “GÜLER B” isimli geminin hassas gemiler listesine (VSL) dahil ettirilmesi gerektiği,
         6- Ayrıca, deniz haydutluğu tehdidine karşı gerekli tedbirleri alamayan düşük süratli ve/veya alçak friborda sahip ticaret gemilerinin bölgeden geçişlerinin operatör firma ve donatanlar tarafından tekrar değerlendirilmesinin gerekli olduğu, bildirilmiştir.   

         Bu itibarla, Müsteşarlığımızca Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerimiz tarafından alınması gereken tedbirlere yönelik ikazlara devam edilecek olup gemi sahiplerinin, operatör firmaların, kaptanların ve denizcilik şirketlerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.