T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : a) 11/12/2009 tarih ve 42865 sayılı yazımız.
             b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 09/12/2009 tarih ve 342 sayılı yazısı.

         İlgi (a) yazıda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan alınan 02/12/2009 tarihli ve 41314 sayılı yazıdan bahisle; Rusya Federasyonu tarafından görevlendirilen RFS ADMIRAL CHABANENKO isimli gemi tarafından Aden Körfezi/Somali açıklarında konvoy uygulamalarının teşkil edileceğinin www.shipping.nato.int internet adresinden öğrenildiğinin ve konvoylara katılıma ilişkin başvuruların “Russian Service of Federal Agency of Maritime and River Transportation(RMSS)”un ilgili internet adresinden yapılabileceğinin belirtildiği ifade edilmişti.  

           İlgi (b) yazıda, RFS ADMIRAL CHABANENKO gemisi tarafından oluşturulan konvoya dâhil olan ilk Türk Bayraklı ticari geminin, bölgede görevli bulunan TCG GÖKOVA fırkateynine;  

         1- Gönüllülük esasına göre RF konvoyuna dahil olan ticaret gemilerinde RFS ADMIRAL CHABANENKO tarafından 3-5 kişiden oluşan güvenlik timinin görevlendirildiği,
          2- Teşkil edilecek konvoya katılmaya istekli olan ticaret gemilerinin güvenlik timini gemiye almalarının zorunlu olduğu,
         3- Güvenlik timlerinin hafif silah taşıdıkları ve Uluslararası Tavsiye Edilen Güvenlik Koridoru(IRTC)’nda yapılan geçiş süresinde gemide bulundukları ve geçiş tamamlanınca gemiden ayrıldıkları,  

         hususlarını ilettiği belirtilmektedir.  

         Konuyla ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre Türk Bayrağı taşıyan geminin Türk gemisi olduğu ve geminin Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi sayılacağı hususları göz önünde bulundurulduğunda; Türkiye Cumhuriyeti’nde, dolayısıyla Türk Bayraklı herhangi bir ticari gemide yabancı silahlı güç bulundurulması hususunda izin yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. TBMM’den tezkere alınmadan Türk Bayraklı herhangi bir ticari gemide yabancı silahlı güç bulundurulması mümkün değildir. Bu duruma rağmen silahlı gücün herhangi bir ticari gemiye alınması, ulusal mevzuat açısından gemi donatanı/kaptanı hakkında cezai işlem gerektirecektir.  

         Bu itibarla, Aden Körfezi’ndeki Rusya Federasyonuna ait konvoy uygulamalarının yukarıda belirtilen şartlarda devam etmesi veya gemi kaptanlarının ileride benzer uygulamalar ile karşılaşmaları durumunda, yabancı silahlı gücün gemiye çıkışına müsaade edilmemesi, konvoya dâhil olunmaması ve mümkünse başka konvoyların tercih edilmesi gerekmektedir.  

         Konuyla ilgili olarak, gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.