T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 03/12/2009 tarih ve 157643 sayılı yazısı.

          İlgi yazıda, Aden Körfezinde geçiş yapmakta olan Türk Bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinden bazılarının deniz haydutlarının yoğun olarak faaliyet gösterdikleri bölgelerde arıza yaparak hareketten sakıt kaldıkları, anılan gemilere bölgede görev yapan Türk askeri gemileri ve yapılan talepler çerçevesinde değişik ülkelere ait savaş gemileri tarafından arızaları izale edilene kadar koruma/destek sağlandığı ifade edilmektedir.  

            Yazıda devamla, çok geniş bir coğrafyada yoğun şekilde devam eden deniz haydutluğu tehdidi ve faaliyetleri göz önüne alındığında, gerekli koruyucu tedbirlerin alınması ve zorunlu koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, bölgeden geçiş yapacak gemilerin teknik ve materyal durumlarının bölge şartlarına uygun olarak idame edilmesi ve bu kapsamda gerekli hazırlıkların yapılmasının gemi emniyetinin sağlanması açısından zorunlu olduğu belirtilmektedir.  

         Konu ile ilgili olarak, gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.