T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 02/12/2009 tarih ve 41314 sayılı yazısı.

          İlgi yazıda, milli kontrolde faaliyet gösteren Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan ve Rusya Federasyonu’na ait askeri gemiler tarafından teşkil edilen konvoy bilgilerinin aşağıdaki gibi güncellendiği belirtilmektedir:  

            a. Japon Konvoyları
           Japon askeri gemileri tarafından icra edilen konvoylar öncesinde, konvoya dahil olmak isteyen ticari gemiler tarafından, http://mlit.go.jp adresinden temin edilecek başvuru formunun jscpteam@jso.mod.go.jp ve info-piracy@mlit.go.jp e-posta adreslerine gönderilmesi talep edilmektedir. Halihazırda konvoylara “JS HAMAGIRI” ve “JS TAKANAMI” isimli gemiler tarafından refakat edilmekte olup konvoy sürati asgari 12 kts olarak uygulanmaktadır.   

Japonya’ya Ait Askeri Gemilerin İrtibat Numaraları:
JS HAMAGIRI : 00870 343 233 510 / 00870 343 200 171
JS TAKANAMI : 00870 343 200 174 / 177   

          b. Çin Halk Cumhuriyeti Konvoyları:
Çin askeri gemileri tarafından icra edilen konvoylar öncesinde, konvoya dahil olmak isteyen ticari gemiler tarafından, planavy@navy.mil.cn e-posta adresine “tahmini varış zamanı, gemi ismi, çağrı adı, bayrak, donatan, tonaj, sürat” gibi gemi bilgilerini içeren postanın gönderilmesi talep edilmektedir. Konvoyların Aden Körfezi batısındaki başlangıç noktasının koordinatları 12° 17.8´K - 043º 49´D, doğusundaki başlangıç noktasının koordinatları 14º 36´K - 053º 00´D olarak bildirilmiştir. Hâlihazırda konvoylara ROCS MAANSHAN ve ROCS MENZHOU isimli gemiler tarafından refakat edilmekte olup, konvoy sürati asgari 12 kts olarak uygulanmaktadır.  

Çin’e Ait Askeri Gemilerin İrtibat Numaraları:
Tel nu. : 00870 763 680 860 / 00870 763 680 864 / 00870 763 680 868 / 00870 763 680 871
e-mail : planavy@navy.mil.cn   

          c. Kore Cumhuriyeti Konvoyları:
Hâlihazırda ROKS DAE JOE YEONG isimli gemi tarafından refakat edilmektedir (İrtibat Numarası: 00870 773 110 033). Kısa bir dönem içerisinde anılan geminin yerine ROKS CHUNG YI SHUNSHIN gemisinin konvoy görevine iştirak etmesi beklenmektedir.

          ç. Hindistan Konvoyları:
Halihazırda INS GODAVARI isimli gemi tarafından refakat edilmektedir.(İrtibat e-posta: 341900487@amosconnect.com)

         d. Rusya Federasyonu Konvoyları:
       (1) Bölgeye intikal eden RFS Admiral CHABANENKO isimli gemi tarafından konvoy teşkil edilmesi planlanmıştır. İlk konvoyların doğu yönüne 4 Aralık 2009 ve batı yönüne 8 Aralık 2009 tarihinde günlük 0600Z olarak planlanacağı ve başlangıç koordinatlarının doğu konvoyu için 12º 00´K - 043º 50´D, batı konvoyu için 14º 24´K - 053º 00´D olacağı NATO’nun www.shipping.nato.int internet web adresinden öğrenilmiştir. 

         (2) Konvoya katılıma ilişkin başvuruların “tahmini varış zamanı, gemi ismi, çağrı adı, bayrak, donatan, tonaj, sürat” gibi bilgileri içerecek şekilde Russian Service of Federal Agency of Maritime and River Transportation’un (RMSS) isps@msecurity.com adresine internet üzerinden gönderilmesine ihtiyaç duymaktadır.

         (3) Bölgede görev yapan gemilerin acil durumda ulaşabileceği Yemen Sahil Güvenlik Harekât Merkezi telefon numarası: 967 734 201 237’dir.

         Konu ile ilgili olarak, gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.