T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Dz.K.K.’nın 13.11.2009 tarihli ve 149666 sayılı yazısı.

          İlgi yazıda; milli kontrolde faaliyet gösteren Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Hindistan askeri gemileri tarafından konvoy teşkil edilerek, Uluslararası Güvenlik Koridoru (IRTC)’nda geçiş yapan ticari gemilere ülke ayrımı gözetmeksizin koruma sağlandığı, bu çerçevede;  

            a. Japon askeri gemileri tarafından icra edilen konvoylar öncesinde, konvoya dahil olmak isteyen ticari gemiler tarafından, http://mlit.go.jp adresinden temin edilecek başvuru formunun “jscpteam@jso.mod.go.jp” ve info-piracy@mlit.go.jp e-posta adreslerine gönderilmesinin talep edildiği ve halihazırda konvoylara “JS HAMAGIRI” (İrtibat no:00870 343 233 510/00870 341 900 586) ve “JS TAKANAMI” (İrtibat no:00870 343 200 174/177) isimli gemiler tarafından refakat edildiği,  

          b. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından icra edilen konvoyların Aden Körfezi batısındaki başlangıç noktası mevkiinin 1217.8K – 04349D, doğusundaki başlangıç noktası mevkiinin 1436K – 05300D olduğu, halihazırda konvoylara “ROCS XUZHOU” ve “ROCS ZHOUSHAN” (İrtibat no:00870 763 680 682/00870 763 673 624) isimli gemiler tarafından refakat edildiği, kısa bir dönem içerisinde anılan gemilerin yerine “ROCS MAANSHAN” ve “ROCS MENZHOU” isimli gemilerin konvoy görevine iştirak etmelerinin beklendiği,  

          c. Kore Cumhuriyeti tarafından konvoylara halihazırda “ROKS DAE JOE YEONG” (İrtibat no:00870 773 110 033) isimli gemi tarafından refakat edildiği,  

          ç. Hindistan tarafından konvoylara halihazırda “INS TRISHUL” (İrtibat no:00870 341 900 586) isimli gemi tarafından refakat edildiği,  

          d. Bölgede görev yapan gemilerin acil durumlarda ulaşabileceği Yemen Sahil Güvenlik Harekat Merkezi telefon numarasının 967 734 201 237 olduğu,  

          e. Ticari gemilerin bölgeden emniyetle geçişlerinin sağlanması maksadıyla sözkonusu konvoylara iştirak etmelerinin fayda sağlayacağı,  

          hususları belirtilmektedir.  

          Konu ile ilgili olarak, gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim.