T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 06/11/2009 tarih ve 306 sayılı yazısı.

          İlgi yazıda, Aden Körfezi ve Somali açıklarında devam eden deniz haydutluğu faaliyetlerine ilişkin olarak;  

            1. Ticari gemilere yönelik saldırı ve kaçırma girişimlerinin özellikle son dönemde Aden Körfezi ve Somali kıyıları ile sınırlı kalmayarak Şeysel Adaları’ndan Madagaskar’a kadar olan bölgede yoğunlaştığı, Somali’nin EYL ve HOBYO bölgelerinden hareket eden 50 kişilik bir deniz haydutu gurubunun özellikle Arap Denizi’nin kuzeyinde Salalah/UMMAN açıklarında deniz haydutluğu faaliyetlerinde bulunabilecekleri bilgisi elde edildiği,  

          2. Çok geniş bir deniz sahasına yayılmış bulunan deniz haydutluğu faaliyetlerinin engellenmesinin, bölgedeki çok uluslu deniz kuvveti tarafından icra edilen faaliyetlerin yanı sıra ticaret gemileri tarafından koruyucu tedbirlerin titizlikle uygulanması ile mümkün olabileceği,  

          3. Deniz haydutluğu saldırılarına karşı oldukça hassas olan düşük süratli ( 10KTS’dan daha yavaş) ticaret gemilerinin, sürat kriterlerini karşılayamamaları nedeniyle savaş gemileri tarafından refakat sağlanan konvoylara kabul edilmediği ve deniz haydutları için kolay birer hedef haline gelmekte olduğu, Aden Körfezinden geçişi planlanmış olan M/T ORION isimli ticaret gemisinin 7 deniz mili süratle seyir yapmasından dolayı hiçbir konvoya dahil edilemediği ve söz konusu geminin geçiş emniyetinin önemli ölçüde zafiyete düştüğü,  

         4. Deniz haydutluğu tehdidinin çok geniş bir deniz sahasında artarak devam etmesi sebebiyle;  
             a. Türk gemilerinin geçişlerinin ilgili makamlara bildirilmesi ve koordine edilmesi,  
             b. Geçiş yapacak gemiler tarafından askeri gemilerimiz ile sürekli haberleşmenin sağlanması,  
             c. Koruyucu tedbirlerin gemi ve personeli tarafından titizlikle uygulanmasının gerekli görüldüğü,  

          5. Gerekli tedbirleri alamayan düşük süratli ve alçak fribordlu ticaret gemilerinin söz konusu bölgeden geçişlerinin gemi donatanları/işletenleri tarafından tekrar değerlendirilmesinin gerekli olduğu hususları belirtilmektedir.  

          Bu itibarla, adı geçen gemi ile bölgede ticaret yapan gemilerin donatanları/işletenlerine yukarıda bahsedilen hususların ivedilikle bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.