T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 12/11/2009 tarih ve 38976 sayılı yazısı.

          İlgi yazıda, Aden Körfezi ve Somali açıklarında devam eden deniz haydutluğu faaliyetlerine ilişkin olarak;  

            1. Son dönemlerde saldırıların Haradeere-Seyşel Adaları-Kismayo arasında kalan bölgede yoğunlaştığı, özellikle Haradeere- Seyşel Adaları hattının yanı sıra Kişmayo-Seyşel Adaları ticari gemi intikal rotaları üzerinde meydana gelebileceği tespit edildiği,  

          2. 11 Kasım 2009 tarihinde M/V FILITSA isimli geminin Somali havzasında yaklaşık 1000 denizmili mesafede deniz haydutları tarafından kaçırılma olayı göz önüne alındığında, korsanlık faaliyetlerin açık denizlerde artış gösterdiği,  

          3. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğu kadar uzaklaşabilmek maksadıyla, MV FOUNTAIN-5 ve M/V WESTWIND II isimli gemilerin Mombasa limanına intikalini 60° D boylamının doğusunda genel güneyli rotalarla 10° G enlemine kadar Seyşel Adaları güneyinden olacak şekilde gerçekleştirilmesinin daha güvenli olacağı,  

          hususları belirtilmiştir.  

          Bu itibarla, adı geçen gemiler ile bölgede ticaret yapan gemilerin donatanları/işletenlerine yukarıda bahsedilen hususların ivedilikle bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.