T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
 

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 20/10/2009 tarih ve 249 sayılı yazısı.

          İlgi yazıda, Somali bölgesinde devam eden deniz haydutluğu faaliyetlerinin son dönemlerde Seyşel Adaları kuzeyi ile Somali doğusunda 800 nm mesafeye kadar olan açık denizlerde artış gösterdiğinin tespit edildiği, 01-20 Ekim 2009 tarihleri arasında söz konusu bölgelerde yaşanan saldırı ve gemi kaçırma faaliyetleri incelendiğinde;  

            a. Toplam 9 adet gemiye saldırı düzenlendiğinin,  
           b. Yapılan saldırıların 7 adedinin Somali doğusunda kalan açık deniz alanında, 2 adet saldırının ise Aden Körfezinde gerçekleştirildiğinin,  
            c. Ekim 2009 ayı içerisinde İspanya Bayraklı F/V ALAKRANA, Singapur Bayraklı M/V KOTA WAJAR gemilerine ilave olarak Seyşel Adaları kuzeyinde 19 Ekim 2009 itibarıyla Çin Halk Cumhuriyetine ait M/V DE XIN HAI gemisi ile birlikte toplam 3 adet geminin kaçırıldığının,  

          tespit edildiği belirtilmektedir.  

          Yazıda devamla, elde edilen istihbarat bilgilerine istinaden, daha önce kaçırılan M/V WIN FAR, F/V ALAKRANA, M/V KOTA WAJAR ve M/V DEXIN HAI gemilerinin deniz haydutları tarafından ana gemi olarak kullanılabileceği, bahse konu gemilerden M/V KOTA WAJAR ile M/V DE XIN HAI’nin hâlihazırda Somali doğusu açıklarında seyir halinde olduklarının belirlendiği belirtilmektedir.  

          Bu çerçevede; deniz haydutlarına karşı söz konusu bölgede seyir yapan ticari gemilerimiz tarafından;  

          1. Seyir planlarının en az 96 saat öncesinden bölgede görev yapan Türk savaş gemilerine, https://atlantis.denizcilik.gov.tr/aden/ adresini kullanarak Müsteşarlığımıza ve geçiş emniyetinden sorumlu ilgili diğer makamlara bildirilmesinin,  

          2. Özellikle Somali doğusunda seyir güvenliğinin tesis edilebilmesi ve ticari gemilerin hassas olarak takip edilebilmesi maksadıyla, mevki bilgilerinin periyodik olarak günde en az 2 defa İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu’na(United Kingdom Maritime Trade Organization-UKMTO) iletilmesinin,  

          3. Deniz haydutluğuna karşı hassas bölgelere intikalden önce mutlaka gemi dâhilinde koruyucu tedbirlerin alınmasının,  

          4. Somali doğusundaki saldırılarda ana gemi olarak kullanıldığı değerlendirilen ve hâlihazırda deniz haydutlarının elinde bulunan M/V WIN FAR, F/V ALAKRANA, M/V KOTA WAJAR ve M/V DEXIN HAI isimli gemilerin tespit edilmesi durumunda, sakınacak şekilde manevra yapılması ve en yakında bulunan askeri geminin ivedilikle ikaz edilmesinin  

          gerektiği belirtilmektedir.  

          Konuyla ilgili olarak, gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.