T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Aden Körfezi'ndeki Şüpheli Faaliyetlerin Bildirilmesi

İlgi : Dnz.K.K.'lığının 26.11.2008 tarih ve HRK:3700-432-08/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(184780) sayılı yazısı.

     İlgi yazıda; NATO makamları tarafından, deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgili olarak, Aden Körfezi'nde seyir yapan Türk ticaret gemilerinin tespit ettikleri şüpheli faaliyetleri NATO tarafından tesis edilen ücretsiz telefon hattı 00 44 1923 843 574'e bildirebilecekleri belirtilmektedir.  

     Bahsekonu hususun, Türk Donatanlanna ve Aden Körfezinde seyir yapan Türk ticaret filosuna duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.