T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Ticaret Gemilerinin Bilgilendirilmesi.

İlgi      : a) 04/06/2009 tarihli ve 18544 sayılı yazımız.
              b) 15/07/2009 tarihli ve 23990 sayılı yazımız.
              c) 29/09/2009 tarihli ve 33333 sayılı yazımız.

          İlgi (a) yazıda, son zamanlarda Aden Körfezi/Somali kıyılarında artış gösteren deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgili olarak; söz konusu deniz alanından geçiş yapacak olan gemilerin geçiş bilgilerinin bölgede görev yapan askeri gemilere bildirilmesinin kolaylaştırılması, gemilere imkân ve kabiliyetler elverdikçe koruma hizmetinin sağlanabilmesi, Müsteşarlığımız tarafından yayımlanan duyurular ile gerek ulusal ve gerekse de uluslararası organizasyonlar tarafından yayımlanan ve rehber niteliğinde olan bilgi ve belgelerin gemi kaptanlarına, donatanlarına ve acentelerine daha hızlı ve etkin bir şekilde duyurulabilmesi amacıyla Müsteşarlığımızca “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi” oluşturulduğu, söz konusu sisteme https://atlantis.denizcilik.gov.tr/aden internet adresinden erişilebilmekte olduğu, bölgeden geçiş yapacak olan gemilerin Gemi Geçiş Bildirimi bölümünü kullanarak gerekli bildirimleri yapmaları hususu belirtilmiş, ilgi (b) ve (c) yazılarda da bahse konusu sistemin sürekli takip edilmesini teminen gemi sahipleri, işleticileri ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususu ifade edilmişti.  

     Anılan bölgede seyredecek olan gemilere ilişkin olarak; internet teknolojisi servis hizmetlerinde bir sorun yaşanabilmesi ihtimaline karşı, Gemi Geçiş Bildirimi formunda yer alan veriler sisteme kaydedilmeden evvel bir çıktı alınmasını, alınan çıktının Müsteşarlığımız bünyesindeki Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’nin +90312 232 08 23 numaralı faksına gönderilmesini, ardından verilerin olağan bir şekilde sisteme kaydedilmesini teminen, gemi sahipleri, işleticileri ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.