T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Ticaret Gemilerinin Bilgilendirilmesi.

İlgi      :Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 23/09/2009 tarih ve 125403 sayılı yazısı.

     İlgi yazıda, Aden Körfezi’nde seyir yapacak ticari gemiler tarafından gerekli ikaz ve bildirimlerin zamanında yapılması durumunda, bölgede bulunan Birleşik Görev Kuvvetleri ve NATO emrinde görev yapan savaş gemilerinin bağlı bulundukları komuta makamlarının (NATO Daimi Deniz Görev Grubu Komutanı ve Birleşik Görev Kuvveti-151 Komutanı vb.) planlaması doğrultusunda, Uluslararası Güvenlik Koridoru’ndan(IRTC) geçiş yapan ticari gemilere ülke ayrımı gözetmeksizin koruma sağlamaya devam ettikleri, bildirim yapan Türk ticaret gemilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi ve bölgede görev yapan fırkateynler tarafından takip edilmekte olduğu ve gerekli koordinasyon ile destek sağlandığı, Ekim 2009 ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Deniz Ticaret Odası olağan toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gemi sahipleri ve donatanlarına ticaret gemileri tarafından alınması gereken tedbirler konusunda brifing verileceği belirtilmektedir.  

     Yazıda devamla, yapılan duyuru ve ikazlara rağmen bazı Türk ticaret gemilerinin Uluslararası Güvenlik Koridorunu kullanmadıkları ve geçiş bilgilerine ilişkin detayları Müsteşarlığımıza, bölgede görev yapan askeri gemilere, İngiltere’nin Deniz Ticaret Organizasyonu’na(UKMTO) ve Afrika Boynuzu Deniz Güvenlik Merkezi’ne(MSC-HOA) bildirmediklerinin tespit edildiği belirtilmekte olup, Haziran-Ağustos 2009 döneminde yapılan analiz neticesinde geçiş bilgilerini ilgili makamlara beyan etmedikleri tespit edilen Türk ticari gemilerinin listesi Ek-1’de yer almaktadır.  

     Bu kapsamda, Aden Körfezi’nden geçiş yapacak Türk ticari gemilerinin Türk savaş gemileri ve/veya diğer ülke savaş gemilerinin korumasından faydalanabilmesi maksadıyla;  

1. Geçiş bilgilerini Ek-2’de listelenen irtibat noktalarından özellikle UKMTO ve MSC-HOA’ya yeterli süre önceden mutlaka bildirmeleri,
2. 1’nci maddede belirtilen irtibat noktalarına ilaveten, aynı bilgileri Müsteşarlığımızca oluşturulan ve https://atlantis.denizcilik.gov.tr/aden/ internet adresinde yer alan “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”ne ve ayrıca Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezine ve bölgedeki Türk savaş gemilerine de ileterek geçişlerini koordine etmeleri gerekmektedir.  

     Konuyla ilgili olarak; yaşanan olaylar ve alınan dersler kapsamında deniz haydutluğuna karşı ticaret gemileri ve acenteleri tarafından uygulanmasına ihtiyaç duyulan ilave tedbirler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan alınmakla birlikte Ek-3’te gönderilmekte olup, anılan hususlarda gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.  

     EKLER  

    1-Aden Körfezi’nden Geçişi Hakkında Bilgi Vermeyen Gemiler Listesi.(1 sf.)

     2-Ticaret Gemileri ve Acenteleri İçin İrtibat Adresleri.(1 sf)

     3- Deniz Haydutluğuna Karşı Alınması Gereken Tedbirler.(4 sf)
        Sayfa1
        Sayfa2
        Sayfa3
        Sayfa4