T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Batı Afrika Ülkelerine Sefer Yapan Gemilerin Uyarılması hk.

İlgi      :Dışişleri Bakanlığı’nın 06/08/2009 tarih ve 350409 sayılı yazısı.

     İlgi yazıda, Nijerya’nın Port Harcourt limanı açıklarında seyretmekte olan Türk Bayraklı bir gemiye 2 Ağustos 2009 günü korsanlar/deniz haydutları tarafından bir saldırı düzenlendiği, saldırı sırasında geminin iki mürettebatının yaralandığı ve anılan geminin Haziran/2009 ayı içerisinde Lagos limanı açıklarında da benzer bir saldırıya uğradığının öğrenildiği belirtilmekte olup, Abuja Büyükelçiliğimizden alınan mesajlardan bahisle; Nijerya’daki limanların mevcut yoğunluğu kaldıracak kapasitede olmaması sebebiyle limana yanaşamayan gemilerin uzun süre açıkta beklemelerinin gerekebildiği ve bu durumun, yeterli güvenlik önlemlerinin yokluğu da göz önüne alındığında, bölgede faaliyet gösteren korsanlar/deniz haydutları tarafından kolaylıkla istifade edilen çok ciddi bir güvenlik açığına sebebiyet verdiği, konuyla ilgili Nijerya Deniz Kuvvetleri yetkililerinin de bahse konu gemi olayından bağımsız olarak, limana yanaşamadıkları için açıkta bekleyen gemilerin uzun süre aynı noktada demirlemesinin güvenlik bakımından ilave risklere sebebiyet verebileceğine işaret ettikleri belirtilmektedir.  

     Bu kapsamda, Nijerya başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerindeki limanlara uğrayacak olan Türk Bayraklı ve/veya Türkiye bağlantılı gemilerin bahsi geçen riskler bakımından uyarılması maksadıyla, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.