T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Ticaret Gemilerinin Bilgilendirilmesi.

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13/07/2009 tarih ve 93886 sayılı yazısı.

     İlgi yazıda, Aden Körfezi ve Somali kıyılarında ticari gemilerin kaçırılması ve müteakibinde icra edilen faaliyetlerle ilgili olarak alınan derslerden bir tanesinin kaçırılan gemi ile bölgede bulunan Türk askeri gemileri arasında iletişim sağlanması ve kaçırılan gemideki durum hakkında bilgi sahibi olunabilmesi olduğu, bu doğrultuda anılan bölgede seyreden gemilerin makine dairesi, yemek salonları vb. personel tarafından bilinen gizli yerlerde şarj cihazları ile birlikte el telsizi/uydu telefonu ve bölgede görev yapan Türk askeri gemilerinin irtibat detayları ile ilgili açıklayıcı bir notun (çağrı adları, INMARSAT telefon numaraları) bulundurulmasının gerekli görüldüğü belirtilmektedir.  

     Bahsi geçen bölgelerde seyredecek olan gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.