T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Ticaret Gemilerinin Uyarılması.

İlgi : a) 04/06/2009 tarihli ve 18544 sayılı yazımız.

İlgi : b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 09/07/2009 tarih ve 119523 sayılı yazısı.

     İlgi (b) yazıda, Aden Körfezi’nde seyir halinde olan Türk Bayraklı bir geminin deniz haydutları tarafından kaçırılmasından bahisle;  

     - Deniz haydutlarını taşıyan skiffin ana gemi olmaksızın yaklaşık 110 deniz mili mesafeyi seyrederek bir anlamda nokta hedef olarak gemiye saldırması,  

     - Deniz haydutlarının gemiye çıkmadan önce geminin personel listesine sahip olduklarının tespit edilmesi,  

     - Geminin intikal ettirileceği nokta mevkiinin ve zamanın planlı olması,  

hususlarının değerlendirilmesi neticesinde, saldırının son derece koordineli olarak icra edildiği, saldırı öncesi hazırlığın uzun bir periyotta, detaylı olarak planlandığı ve kaçırılan geminin bölgeden geçişi ile ilgili bilgilerin(kalkış/varış limanları, personel listesi, seyir güzergahı vb.) bir şekilde bir kaynaktan temin edildiği sonucunun ortaya çıktığı belirtilmektedir.  

     Yazıda devamla, ticari gemilere yönelik saldırılarda deniz haydutlarının gemiye çıkmadan önce etkisiz hale getirilmesinin gerektiği ifade edilmekte olup, bu safhada gemilerce alınması gerekli olan tedbirler daha önce yayımlanan duyurular içerisinde yer almaktadır. Bu tedbirler arasında önem arz eden ve askeri gemilere reaksiyon kazandıracak olan hususun, saldırıda bulunacak olan skiff/dhowların mümkün olduğunca erken tespit edilmesinin ve sırf bu maksatla gemilerde gözcü görevlendirilmesinin gerekli olduğu belirtilmektedir. Kaçırılan geminin bu husus hakkında bölgede bulunan askeri gemilerimiz tarafından ikaz edildiği, buna rağmen gemi personelinin deniz haydutlarını gemiye çıkarken fark edebildiği ve VHF aracılığıyla saldırıya uğradığını ve deniz haydutlarının gemiye çıktıklarını bildirdikleri ifade edilmektedir.  

     Ayrıca, Müsteşarlığımız tarafından yayımlanan duyuruların ve gerek ulusal ve gerekse de uluslararası organizasyonlar tarafından yayımlanan ve rehber niteliğinde olan bilgi ve belgelerin gemi kaptanlarına, donatanlarına ve acentelerine daha hızlı ve etkin bir şekilde duyurulabilmesi amacıyla oluşturulan ve ilgi (a) yazı ile sektöre duyurulan “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi” dahilindeki “Gemi Geçiş Bildirimi” bölümüne, anılan gemi ile ilgili gerekli bildirimin yapılmadığı tespit edilmiştir.  

     Bu kapsamda, Aden Körfezi ve Somali açıklarında seyredecek olan gemi sahiplerinin, işleticilerinin, kaptanlarının ve acentelerinin; gemilerin hareketleri ve özel bilgileri hakkında azami seviyede gizliliğe riayet etmelerini, ayrıca, https://atlantis.denizcilik.gov.tr/aden/ internet adresini sürekli takip etmelerini ve Gemi Geçiş Bildirimi bölümünü kullanarak gerekli bildirimleri yapmalarını teminen tekrardan uyarılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.