T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Ticaret Gemilerinin Bilgilendirilmesi.

İlgi      : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 30/06/2009 tarih ve 23242 sayılı yazısı.

     İlgi yazıda, Aden Körfezi ve Somali doğusunda deniz haydutları ve silahlı soyguncularla mücadele kapsamında görev yapan “Görev Kuvveti 151”(CTF 151) taktik komutasında ve NATO harekât kontrolünde görev icra eden Türk firkateynlerinin aşağıda belirtildiği şekilde iletişim detayları yer almaktadır:  

Gemi Adı Görev Süresince Bağlı Olduğu Komutanlık Görev Tarihleri INMARSAT Telefon Numaraları
TCG GÖKOVA CTF-151 05 Ekim 2009-10 Şubat 2010 870-764864566 870-600946137
TCG GEDİZ NATO 21 Haziran-15 Ekim 2009 870-764864574 870-600946157

    Bahsi geçen bölgelerde seyredecek olan gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin belirtilen iletişim detayları hakkında bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.