T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

 

Konu : Ticaret Gemilerinin Bilgilendirilmesi.

İlgi     : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 17/06/2009 tarih ve 81961 sayılı yazısı.

     İlgi yazıda, daha önce ticaret gemilerinin bilgilendirilmesi maksadıyla gönderilen yazıların son yaşanan olaylar ve alınan dersler bağlamında güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan bahisle; Ağustos/2008 ayından buyana Aden Körfezi ve Somali doğusundaki deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış gözlemlendiği, 2009 yılında yaşanan saldırıların çoğunluğunun Aden Körfezi’nde deniz ulaştırma yolları üzerinde yaşandığı, bununla birlikte 2009 yılında Somali doğusunda ve Seyşeller(Seychelles) Adaları civarındaki saldırı sayısında da artış yaşandığı, Afrika kıtasının doğu sahillerinin 1000 deniz mili içinde seyreden gemilerin deniz haydutlarının saldırısına uğrama ihtimallerinin mevcut olduğu, Mayıs/2009 ayı içerisinde Kızıldeniz’de Babülmendeb Boğazı’nın kuzeyinde bir saldırı olduğu, bu nedenle Kızıldeniz’de seyreden gemilerin de deniz haydutlarının saldırılarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtilmektedir.  

     Yazıda devamla, günün her saatinde saldırı eylemi yaşandığı, bununla birlikte saldırıların büyük çoğunluğunun sabah ve akşam alacakaranlık saatlerinde yoğunlaştığı, deniz haydutlarının saldırdığı ve ele geçirdiği ticaret gemilerinin ortak özelliklerinin;  

     a. Düşük sürat,
     b. Düşük fribord,
     c. Geminin yeterli seviyede gözcü ile donatılmaması,
     d. Deniz haydutlarına karşı alınan tedbirlerin görünür olmaması,
     e. Deniz haydutlarına karşı yavaş reaksiyon gösterilmesi,
     f. Geçişleri ile ilgili bilgileri, İngiltere’nin Deniz Ticaret Organizasyonu’na(United Kingdom Maritime Trade Organization-UKMTO) bildirmemeleri ve www.mschoa.org internet sayfasından göndermemeleri,
    g. Aden Körfezi’nde tesis edilen koridor dışında seyretmeleri,  

     olduğu ifade edilmektedir.  

     Devam eden askeri harekâtın ve ticaret gemilerince alınan tedbirlerin etkinliğinde artış sağlanmasına rağmen deniz haydutlarının geliştirdiği yeni taktik ve teknikler ile kullandıkları coğrafi alanın genişliği nedenleriyle, saldırı ve kaçırma olaylarında azalma sağlanamadığı, deniz haydutlarının Somali doğusundaki açık denizde ana gemi olarak adlandırılan büyük tekneleri kullanarak süratli tekneleri yedeklemekte oldukları, hedeflerini seçtikten sonra süratli teknelerle saldırdıkları, bu nedenle Somali doğusunda seyreden gemilerin 060 Doğu boylamının doğusunda, Somali’nin asgari 600 deniz mili açığında seyretmelerinin ve bu mesafe dışında seyreden gemilerin de deniz haydutlarına karşı müteyakkız bulunmalarının tavsiye edildiği belirtilmektedir.  

     Yolcu gemileri, yat, tekne, yelkenli ve tehlikeli yük taşıyan gemilerin Aden Körfezi ve Somali doğusundan geçmeden önce, deniz haydutlarının halihazırdaki imkan ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurup, risk değerlendirmesi yapmaları ve buna göre geçişe karar vermeleri gerektiği belirtilmektedir.  

     Deniz ve hava durumunun kötü olduğu zamanlarda deniz haydutlarının saldırılarının başarısız olduğu, özellikle rüzgâr şiddetinin 4(Bofor Skalası) kuvvetinden fazla olduğu durumların bölgede seyreden gemilere ilave koruma sağladığı ifade edilmektedir.  

     Aden Körfezi ve Somali doğusunda seyredecek olan gemilerin bölgeye varışlarından asgari 96 saat önce geçişleri ile ilgili bilgileri UKMTO’ya(tel:+971-50-552-3215 veya +971-50-552-6007) bildirmelerinin ve www.mschoa.org web sayfasından göndermelerinin, ayrıca, gemilerin geçişleri süresince UKMTO(tel:+971-50-552-3215) ve ABD Deniz İrtibat Ofisi(Maritime Liaison Office-MARLO / tel: +973-3940-1395) ile irtibatta kalmalarının istendiği belirtilmektedir.  

     IRTC’den(International Recommended Transit Corridor) geçecek gemilerin sürate göre gruplandırılan “Aden Körfezi Transit Grupları”na katılmalarının tavsiye edildiği, gemilerin bahse konu gruplara yayınlanan mevkide ve zamanda katılmalarının ve diğer ticaret gemilerini veya harp gemilerini beklememelerinin gerektiği belirtilmekte olup, konu hakkında detaylı bilginin www.mschoa.org internet sayfasında yer aldığı ifade edilmektedir.  

     Aden Körfezi ve Somali doğusunda seyreden ticaret gemilerinin;  

     a.  Deniz haydutlarına karşı dikkatli olmaları,
     b.  Deniz haydutlarına karşı tedbir almaları,
          1. Öldürücü olmayan vasıtaların kullanılması(sonik cihazlar, göz yaşartıcı spreyler, meşaleler, duman jeneratörleri vb.)           2. Düşük fribord olan yerlerin dikenli tel veya demir parmaklık ile kapatılması,
          3. başta kıçüstü ve düşük fribord olan bölgelerde olmak üzere 360 dereceyi görecek şekilde gözcü görevlendirilmesi,
          4. Deniz haydutlarının gemiye çıkabileceği merdiven, halat gibi malzemelerin toplanması,
          5. Deniz haydutlarının gemiye çıkabileceği yerlerde yangın hortumları ile her an basınçlı su sıkabilecek şekilde hazırlık yapılması,
          6. Gemiye çıkmaya çalışan deniz haydutlarının yaklaşmasını önlemek maksadıyla denize atılabilecek kütük ve benzeri ağır malzemelerin hazırlanması,
          7. Gemiye halat atmaları veya merdiven dayamaları durumunda bunları denize düşürmek için balta ve balyoz benzeri maddelerin kullanılması,
          8. Rahatlıkla görünebilecek yerlere silah( otomatik tüfek gibi) maketlerinin konulması,
          9. Yukarıdaki tedbirler ile kısıtlı kalınmaksızın özellikle kendilerini savunacaklarını belirgin olarak gösterecek diğer ilave tedbirlerin alınması,
     c. Yukarıdaki tedbirler uygulanırken maruz kaldıkları bir saldırıyı bölgedeki askeri unsurlara bildirmek maksadıyla;
          1. VHF Kanal 16(Yedek VHF Kanal 8) ve MF/HF DSC üzerinden yardım istemeleri,
          2. Derhal İngiltere’nin Deniz Ticaret Organizasyonu’na(UKMTO-tel:+971 50 552 3215) bilgi vermeleri,
          3. UKMTO’ya ait telefonun meşgul olması veya cevap vermemesi durumunda, ABD Deniz İrtibat Ofisi’ne(MARLO-tel:+973 3940 1395) bilgi vermeleri,
          4. Gemi Güvenlik Alarmı Sistemini(SSAS) çalıştırmaları,
          5. Gemi düdüğünü sürekli çalmaları,
          hususlarının gerektiği belirtilmektedir.

     Konu ile ilgili olarak;  

      a. http://www.imo.org/safety/mainframe.asp?topicid=1147
      b. http://www.icc-ccs.org/images/stories/pdfs/bmp.pdf

     internet adreslerinde yer alan dokümanların gemi kaptanları, acenteleri ve sahipleri tarafından incelenmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.  

     Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan telefon vasıtasıyla, Somali’li korsanların daha önce kaçırmış oldukları, Bardarbeyla bölgesinin 25 deniz mili açıklarında bulunan Alman bayraklı HANSA STAVENGER isimli geminin korsanlık olaylarında ana gemi olarak kullanıldığı şüphesinin bulunduğu, ayrıca söz konusu gemide muhtelif silahlar ve saldırı amaçlı botların olduğunun öğrenildiği bilgisi alınmıştır.  

     Bahsi geçen bölgelerde seyredecek olan gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin belirtilen mevzular hakkında bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.