T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Konu : Somali Açıkları/Aden Körfezi'nde Korsanlık Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler.

İlgi : a) 23/10/2008 tarihli ve 35181 sayılı yazımız.

İlgi : b) Dz.K.K.lığı'nın 07/11/2008 tarih ve 3700-405-08/Hrk.Eğt.D.Hrk.Ş.(176135) sayılı yazısı.

     İlgi (a) yazıda, son zamanlarda Aden Körfezi ve Somali kıyılarında seyir yapan ticaret gemilerine yönelik korsanlık ve deniz haydutluğu faaliyetlerinde önemli bir artışın kaydedilmekte olduğundan bahisle; korsanlık faaliyetlerine karşı alınacak tedbirler kapsamında, deniz nakliyat şirketlerinin kendilerini koruyucu önlemleri geliştirmesi ve bölgeye ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi verilmişti.  

     İlgi (b) yazıda, Afrika Boynuzu ve özellikle Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine karşı vuku bulan korsanlık faaliyetlerinde 2006 yılından bu yana önemli bir artış olduğu, bölgede 2004 yılında 4 olarak tespit edilen korsanlık faaliyetlerinin 2007 yılında 37'ye yükseldiği ve 2008 yılı başından bugüne kadar bu sayının 77'ye çıktığı, ciddi ölçüde deniz ticari trafiğinin bulunduğu bahse konu bölgedeki korsanlık faaliyetlerine karşı, başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere pek çok sivil ve resmi kuruluşun bölgede harekât icra eden Uluslararası Askeri Organizasyonlardan ve bölgedeki muhtelif Deniz Kuvvetlerinden yardım talep ettiği belirtilmektedir.  

     Yazıda devamla, ABD tarafından terörizme karşı mücadele maksadıyla oluşturulan ve esas olarak Kanada, Almanya, Pakistan, İspanya ve İngiltere'nin oluşturduğu koalisyon kuvvetinin bir kısmının(Görev Kuvvet Komutanlığı(CTF 150)), EK-l'de belirtilen sahada Sonsuz Özgürlük Harekâtı'nı(Maritime Security Operation) icra ettikleri, CTF'nin 2006 yılından itibaren gayretini kaçakçılık ve korsanlık faaliyetlerinin engellenmesine yoğunlaştırdığı ve zaman zaman Bab-el Mendeb Boğazı'ndan geçmekte olan gemilere de koruma desteği sağladığı belirtilmektedir.  

     26 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Aden Körfezi'ndeki ticari gemi trafiğinin koordineli olarak korunması maksadıyla, bölgede harekât yapan ABD Merkezi Kuvvetler Deniz Komutanlığı(CFMCC) ve CTF 150 tarafından Deniz Güvenlik Karakol Sahası'nın(MSPA) tesis edildiği ve bu sahada Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün ticari gemileri koruma taleplerinin destekleneceğinin açıklandığı belirtilmektedir. Bahse konu Deniz Güvenlik Karakol Sahası'nda sürekli olarak gemi bulundurmanın güçlüğü nedeniyle, CTF 150'nin deniz ticaretini koruma faaliyetlerine gönüllü olarak destek veren İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'nun(UKMTO) EK-2'de yer alan sahada UKMTO adlı bir koridor ilan ettiği ve CTF 150'nin, söz konusu koridordan geçiş yapan gemilerin korunmasına destek sağlamaya çalıştığı ifade edilmektedir.  

     Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren Fransa Deniz Kuvvetleri Hint Okyanusu İrtibat Bürosu'nun 24 Ekim 2008 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, Aden Körfezi'nde Deniz Güvenlik Karakol Sahasında tesis edilen güvenlik koridoru dahilinde, gemilerin bölgede bulunma durumuna göre belirlenen tarihlerde, koridor giriş ve çıkışlarında, iki gemi ile yalan destek'koruma sağlayacağını ilan ettiği; bölgeden geçiş yapacak ticaret gemilerinin 10 gün önceden irtibat noktasından talep etmeleri halinde geçiş güvenlik sistemine ücretsiz olarak dahil olabilecekleri ifade edilmekte olup, bahse konu irtibat noktalan ile yıl sonuna kadar belirlenen geçiş periyotları EK-3'te yer almaktadır.  

     Somali açıkları/Aden Körfezi'nden geçiş yapacak ticari gemilerin korsanlık faaliyetlerine ilişkin 24 saat esasına göre bilgi alabilecekleri temas noktalan EK-4'de yer almakta olup, gemi sahipleri, işleticileri ve acentelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.  

     EK

     1-CTF 150 Sorumluluk Sahası Şeması(l sf)

     2-Deniz Güvenlik Karakol Sahası Şeması(l sf)

     3-Fransa Deniz Kuvvetleri UKMTO Koridoru Geçiş Bilgisi(l sf)

     4-Temas Noktaları(l sf)

EK-I

EK-2

EK-3

FRANSA DENİZ KUVVETLERİ UKMTO KORİDORU GEÇİŞ BİLGİSİ

     Kızıldeniz’den İntikalde A Noktası (Aden Körfezi’nin Güneybatısı): 12° 30’ N-045° 00’ E

     Hint Okyanusundan intikalde B Noktası (Socotra Adasının Kuzeyi): 14° 40’ N-053° 00’ E

     Doğuya intikaller : (Kızıldeniz’den arap Denizi’ne) (A’dan B’ye)

     21-22 Kasım

     25-26 Kasım

     04-05 Kasım

     Batıya intikaller : (Arap Denizi'nden Kızıldeniz'e).

     23-24 Kasım

     27-28 Kasım

     06-07 Aralık

     24-25 Aralık

     Bütün randevular 0800 LT (A:GMT+3, B:GMT+4)’da yapılacaktır. Ortalama konvoy sürati 14 kts olarak belirlenmiştir.

     Gemi sahipleri ve Fransa Deniz Kuvvetleri arasında antlaşma sağlanması durumunda gemilere koruma timleri desteği verilebilecektir. Sivil gemilerin konvoydan istifade edebilmeleri için 10 gün öncesinden irtibat kurmaları gerekmektedir.

     French Force commander Staff for Indian Ocean Tel: 00 33 4 94 02 39 49 / E-mail: alindien@free.fr

     EK-4

ADEN KÖRFEZİ SOMALİ KIYILARINDA KORSANLIK FAALİYETLERİNE KARŞI FAALİYET GÖSTEREN TEMAS NOKTALARI

     U.S. Naval Forces Central Command - U.S. Fifth Fleet Combined Maritime

     E-Posta : http://wvw.cusnc.navy.mil/

     Telefon : +973 1785-4627 or +973 1785-4839

     Belgegeçer : +973 l785-91l7or+973 1785-4344

     U.S.Central Command—COMBINED JOINT TASK FORCE - HORN OF AFRICA

     Point of Contact. CJTF-HOA Public Affairs Office; PSC 831 FPO AE 09363-9998

     DSN (318) 824-2342; Commercial (+253) 359-523; From the U.S. 011-253-359-523

     E-Posta : pao@hoa.centcom.mil

     HOA WEB Adresi : http://www.hoa.centcom.mil

     UKMTO Dubai : ukmtodubai@eim.ae

     http://www.mcom.mod.uk/templates/Maritimeoperations.cfm?id=902

     Telefon :+971-50-552-3215 or +971-50-552-6007

     Belgegeçer :+971-4-306-5710

     Teleks :(51)210473

     NATO Shipping Centre : http://www.shipping.nato.int

     Telefon : +44-1923-843-574,Fax: +44-1923-843-575 or E-mail: info@shipping.nato.int

     MARLO - Maritime Liaison Office – Bahrain

     Telefon :+973 1-785-1395 or +973 3-940-1395

     Belgegeçer :+973 17-853-930

     E-Posta :marlo@nsa.bahrain.navy.mil

     WEB Adresi :http://marlobahrain.org

     IMB-International Marine Bureau: http://www.icc-ccs.org/imb/overview.php

     Helpline Numbers: Tel: +603-2031-0014,Fax:+603-2078-5769 and/or

     E-mail: imbkl@icc-ccs.org